Otázky a odpovědi

Proč zednáři dělají se vším takové tajnosti - zabývají se snad něčím nekalým?
Ne, nic nekalého neděláme. Neveřejnost našeho Řádu je dobře ověřenou tradicí z
 dávných dob a my ji dodržujeme i dnes.

Co vlastně zednáři na schůzkách dělají, co tam řeší?
Udržujeme rituální tradice, debatujeme spolu, navzájem se učíme a pomáháme těm,
 kteří to potřebují ...

Proč používá zednářství tolik symbolů a které to jsou?
Jako u každého hnutí, i naše symboly vycházejí z historie Řádu. Nejznámějším
 symbolem je kružítko a úhelník.

Kdo se může stát členem Řádu svobodných zednářů?
Členem řádu se může stát každý svobodný muž dobré pověsti, přísných mravů a
 snášenlivého úsudku, kterému ostatní bratři projeví důvěru hlasováním.

Jak vlastně poznám, že někdo je svobodný zednář?
Poznáte to jedině asi tak, že se Vám někdo takto sám představí ...

Jak se mohu stát svobodným zednářem?
Buď budete některým zednářem osloven, nebo nám zkuste napsat, proč se chcete  stát
naším bratrem.

Musím jako zednář poskytovat Řádu nějaké prostředky (nebo majetek) a kolik?
Žádný majetek poskytovat nemusíte! Vybíráme pouze symbolické příspěvky na svou
 činnost.

Musím jako zednář věřit v Boha?
Náš Řád svým členům nevnucuje žádné dogma, neurčuje, v jakou formu vyššího  vědomí
mají věřit. Díky stavitelským tradicím používají zednáři  symbolické
označení Velký Architekt, Stavitel nebo Geometr (proto písmeno „G“).  Každý Bratr si
však pod tímto označením může vyznávat svou víru. Díky této zásadě  nemáme
celosvětově mezi sebou celá staletí náboženské (a politické) spory.

Když se mi členství nebude líbit, mohu z Řádu zednářů vystoupit?

Ano, možnost dobrovolného vystoupení z Řádu existuje, stejně jako i možnost vyloučení.