NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ODKAZ NA SVĚTOVÉ ZEDNÁŘSTVÍ

Proč zednáři dělají se vším takové tajnosti - zabývají se snad něčím nekalým?
Ne, nic nekalého neděláme. Neveřejnost našeho Řádu je dobře ověřenou tradicí z dávných dob a my ji dodržujeme i dnes.

Co vlastně zednáři na schůzkách dělají, co tam řeší?
Udržujeme rituální tradice, debatujeme spolu, navzájem se učíme a pomáháme těm, kteří to potřebují ...

Proč používá zednářství tolik symbolů a které to jsou?
Jako u každého hnutí, i naše symboly vycházejí z historie Řádu. Nejznámějším symbolem je kružítko a úhelník.

Kdo se může stát členem Řádu svobodných zednářů?
Členem řádu se může stát každý svobodný muž dobré pověsti, přísných mravů a snášenlivého úsudku, kterému ostatní bratři projeví důvěru hlasováním.

Jak vlastně poznám, že někdo je svobodný zednář?
Poznáte to jedině asi tak, že se Vám někdo takto sám představí ...

Jak se mohu stát svobodným zednářem?
Buď budete některým zednářem osloven, nebo nám zkuste napsat, proč se chcete stát naším bratrem.

Musím jako zednář poskytovat Řádu nějaké prostředky (nebo majetek) a kolik?
Žádný majetek poskytovat nemusíte! Vybíráme pouze symbolické příspěvky na svou činnost.

Musím jako zednář věřit v Boha?
Náš Řád svým členům nevnucuje žádné dogma, neurčuje, v jakou formu vyššího vědomí ("supreme being") mají věřit. Díky stavitelským tradicím používají zednáři symbolické označení Velký Architekt, Stavitel nebo Geometr (proto písmeno "G"). Každý Bratr si však pod tímto označením může vyznávat svou víru. Díky této zásadě nemáme celosvětově mezi sebou celá staletí náboženské (a politické) spory.

Když se mi členství nebude líbit, mohu z Řádu zednářů vystoupit?
Ano, možnost dobrovolného vystoupení z Řádu existuje, stejně jako i možnost vyloučení.

Proč zednáři dělají se vším takové tajnosti - zabývají se snad něčím nekalým?
Ne, nic nekalého neděláme. Neveřejnost našeho Řádu je dobře ověřenou tradicí z dávných dob a my ji dodržujeme i dnes.

Co vlastně zednáři na schůzkách dělají, co tam řeší?
Udržujeme rituální tradice, debatujeme spolu, navzájem se učíme a pomáháme těm, kteří to potřebují ...

Proč používá zednářství tolik symbolů a které to jsou?
Jako u každého hnutí, i naše symboly vycházejí z historie Řádu. Nejznámějším symbolem je kružítko a úhelník.

Kdo se může stát členem Řádu svobodných zednářů?
Členem řádu se může stát každý svobodný muž dobré pověsti, přísných mravů a snášenlivého úsudku, kterému ostatní bratři projeví důvěru hlasováním.

Jak vlastně poznám, že někdo je svobodný zednář?
Poznáte to jedině asi tak, že se Vám někdo takto sám představí ...

Jak se mohu stát svobodným zednářem?
Buď budete některým zednářem osloven, nebo nám zkuste napsat, proč se chcete stát naším bratrem.

Musím jako zednář poskytovat Řádu nějaké prostředky (nebo majetek) a kolik?
Žádný majetek poskytovat nemusíte! Vybíráme pouze symbolické příspěvky na svou činnost.

Musím jako zednář věřit v Boha?
Náš Řád svým členům nevnucuje žádné dogma, neurčuje, v jakou formu vyššího vědomí ("supreme being") mají věřit. Díky stavitelským tradicím používají zednáři symbolické označení Velký Architekt, Stavitel nebo Geometr (proto písmeno "G"). Každý Bratr si však pod tímto označením může vyznávat svou víru. Díky této zásadě nemáme celosvětově mezi sebou celá staletí náboženské (a politické) spory.

Když se mi členství nebude líbit, mohu z Řádu zednářů vystoupit?
Ano, možnost dobrovolného vystoupení z Řádu existuje, stejně jako i možnost vyloučení.

Zednářství v České Republice 
Veliká Lóže České republiky
Lóže U vycházejícího slunce, Brno
Lóže Hiram, Praha
Lóže Most, Praha
Lóže Národ, Praha
Lóže Sibi et Posteris, Praha
Lóže U tří Hvězd, Praha
Lóže Cestou světla, Brno
Lóže Templum sapientiae, Brno

Zednářství na Slovensku
Lóže Humanizmus, Bratislava
(slovenská lóže)
Lóže Pavol Jozef Šafárik, Košice
(slovenská lóže)

Zednářství ve webové diskuzy 
www.okoun.cz/boards/zednarstvi
- poměrně živý debatní klub na téma svobodné zednářství

Zednářství ve světě - hlavní weby národních obediencí
www.ugle.org.uk
Velká Sjednocená Lóže Anglická (The United Grande Lodge of England)
www.grandlodge-england.org
Velká Sjednocená Lóže Anglická (The U.G.L.E.)
www.grandlodgescotland.com
Velká Lóže Skotska (Grande Lodge of Scotland)
www.godf.org
Velký Orient Francie (Grand Orient de France)
www.gle.org
Veliká Lóže Španělska (Grand Logia de España)
www.gob.be
Velká Regulérní Lóže Belgická (De Reguliere Grootloge van België)
www.freimaurerei.ch
Velká Švýcarská Lóže ALPINA (Schweizerische Grossloge Alpina)
www.grosslogehumanitas.at/
Velká Lóže Rakouska (Grossloge von Österreich)
www.freimaurer.org
Spojené Velkolóže Německa (Vereinigte Grosslogen von Deutschland)
www.szabadkomuves.hu
Symbolická Velká Lóže Maďarska (Magyarországi Symbolikus Nagypáholy)
www.grandeoriente.it
Velký Orient Italský (Grande Oriente d´Italia)
www.wlnp.pl
Velká Národní Lóže Polská (Wielka Loźa Narodowa Polski)
www.freemasonry.ru
Velká Lóže Ruska (Великая Ложа России)