image

HISTORIE LÓŽE U VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE

image

Regulérní, řádná a dokonalá lóže "U vycházejícího slunce" byla založena v Brně dne 13. ledna 1782, jako první moravská zednářská Lóže. Založil ji kníže Karel Josef Salm Reifferscheidt (který zastával významné funkce v několika zednářských lóžích po celé Evropě) a hrabě Jan Křtitel Mitrowský z Nemyšle, společně s dalšími moravskými šlechtici. Dnes naše Lóže pracuje pod jurisdikcí Veliké lóže České republiky. Stejně jako v minulých staletích, i dnes se svým tichým a skromným způsobem, nečekajíce na odměnu či na slávu, angažují svobodní zednáři v každodenním životě české společnosti. Vede nás víra v dobro v člověku, snaha o vytváření podmínek pro lepší život všech a vzájemná tolerance. Protože členství v Řádu je pro nás vrcholně soukromým tématem a až posvátnou skutečností, nechlubíme se jím na každém kroku. Zednářství není hnutím tajným, ale pouze neveřejným. Je to "škola morálky", zvláštní soustava mravouky, která je zahalena v alegorie a znázorněna symboly. Zednářství je celosvětově budováno na třech velikých zásadách – na bratrské lásce, touze po pravdě a na ochotě pomáhat. Myšlenky a ideje svobodného zednářství významně ovlivnily moderní dějiny lidstva. Nelze vypočítávat tisíce známých jmen, členů zednářského Řádu. Členem Řádu svobodných zednářů se může stát každý spravedlivý muž zralého věku, přísných mravů a snášenlivého úsudku, kterému ostatní bratři projeví důvěru.

image